Ingredients

 • Serves 8 mooncakes
 • 400 g lotus paste

 • 125 ml golden syrup

 • 260 g plain flour

 • 1 egg yolk

 • 1 tbsp milk

 • 40 ml vegetable oil

 • 4 ml alkaline water

Đăng ký tài khoản thành viên miễn phí để truy cập nội dung cao cấp miễn phí này ngay bây giờ và tận hưởng các Quyền lợi Chỉ dành cho Thành viên
Công thức được cung cấp bởi
Asian Food Network

Baked Mooncake

{{totalReview}}
Mooncakes are traditionally eaten during the Mid-Autumn Festival (中秋節), celebrated on the 15th day of the eighth month of the Chinese calendar. Here’s how to make your own, either to give away or to keep!
 • Dễ
 • 40 min
 • 25 min
 • 15 min
 • 4 Các bước
 • 7 Nguyên liệu
 • Dễ
 • 4 Các bước
 • 7 Nguyên liệu
 • 40 min
 • 25 min
 • 15 min

Instructions

 1. Make mooncake skin

  • In a bowl, add golden syrup, 40 ml vegetable oil, 4 ml alkaline water and 160 g flour, and gently fold with a spatula until well combined.
  • Cover and set aside for 30 minutes.


 2. Make egg wash

  • In a bowl, add egg yolk and whisk in 1 tbsp milk. Set aside.
  • Preheat oven to 160°C.


 3. Form mooncakes

  • Dust hands with remaining flour, and portion out 30 g of mooncake dough. Roll into a ball and set aside.
  • Roll 45 g lotus paste into a ball, then wrap in mooncake dough.
  • Roll into a ball, then insert into mini mooncake mold. Press ball into the corners, so the cake will be imprinted with the patterns.
  • Lightly tap on a flat surface for the mooncake to pop out. Repeat for all.

  | For these mini mooncakes, add a quarter of a salted egg yolk in the center of the lotus paste filling for another traditional touch

  Form mooncakes


 4. Bake mooncakes

  • Transfer mooncakes to a baking tray lined with baking paper, and lightly brush with egg wash.
  • Bake at 160°C for 30 - 45 minutes.

  | This recipe makes approximately 2 - 3 full sized mooncakes

  Bake mooncakes


Plate and Serve!

Allow to cool, then serve!

Plate and Serve!
Khám phá các công thức nấu ăn đầy cảm hứng với dòng khám phá mới của chúng tôi!
Tìm hiểu thêm

Nhận xét

Đánh giá chung

  Hiển thị thêm đánh giá
  icon
  Nguyên liệu
  icon
  Chia sẻ
  Nguyên liệu
  • Serves 8 mooncakes
  • 400 g lotus paste

  • 125 ml golden syrup

  • 260 g plain flour

  • 1 egg yolk

  • 1 tbsp milk

  • 40 ml vegetable oil

  • 4 ml alkaline water

  Dinh dưỡng
  Chia sẻ công thức
  Đóng

  Bằng cách nhấp vào "Chấp nhận", bạn đồng ý với việc sử dụng cookie và các công nghệ tương tự của chúng tôi.

  Đọc Chính Sách Cookie