Privacy Policy

Kami ialah Discovery Networks Asia-Pacific Pte. Ltd. Kami mengendalikan laman web Asian Food Network yang menyediakan pelbagai perkhidmatan kandungan percuma ("Perkhidmatan"). Sila baca dasar ini dengan teliti. Dengan menggunakan Perkhidmatan dan/atau mengakui terma-terma dasar privasi ini semasa mendaftar untuk menerima Perkhidmatan, anda bersetuju kepada pengumpulan, penggunaan, pendedahan dan pemprosesan maklumat peribadi anda menurut dasar privasi ini.

Kami berpangkalan di Singapura. Maklumat syarikat kami dinyatakan di bahagian 1 di bawah.

Kami menghormati hak anda kepada privasi. Tujuan keseluruhan kami adalah untuk memastikan bahawa pengumpulan dan penggunaan maklumat peribadi kami sesuai dengan penyediaan Perkhidmatan kepada Anda, dan menurut undang-undang perlindungan data yang terpakai. 

Butiran lebih lanjut tentang cara kami melakukannya dinyatakan dalam setiap bahagian dasar privasi kami seperti berikut:

1. Siapa kami

2. Kanak-kanak

3. Maklumat peribadi yang kami kumpul tentang anda

4. Cara kami menyimpan dan menggunakan maklumat peribadi anda

5. Bagaimana kami berkongsi maklumat peribadi anda dan dengan siapa kami berkongsi maklumat itu

6. Pemindahan antarabangsa

7. Kuki dan teknologi yang serupa

8. Keselamatan

9. Pengekalan data

10. Hak anda

11. Pemasaran

12. Laman web pihak ketiga

13. Pindaan pada dasar privasi ini

14. Aduan, pertanyaan dan cadangan

 

1. Siapa kami

Kami ialah Discovery Networks Asia-Pacific Pte. Ltd. berdaftar di Singapura dengan nombor syarikat 201117439N yang pejabatnya berdaftar di 21 Media Circle # 08-01 Infinite Studios, S(138562), Singapura.

2. Kanak-kanak

Kami tidak dan tidak akan secara sengaja mengumpulkan maklumat daripada mana-mana kanak-kanak di bawah umur 18 tahun. Sekiranya anda berusia di bawah 18 tahun, anda dinasihatkan untuk tidak menggunakan Perkhidmatan melainkan jika ibu bapa atau penjaga anda telah memberikan kebenaran nyata mereka kepada kami untuk penggunaan Perkhidmatan oleh anda. Jika anda merupakan seorang ibu bapa atau penjaga kanak-kanak dan percaya bahawa kanak-kanak tersebut telah mendedahkan maklumat peribadi kepada kami, sila hubungi kami di DPO@discovery.com.

3. Maklumat peribadi yang kami kumpul tentang anda

Maklumat daripada interaksi dalam talian anda

Kami mengumpulkan maklumat berikut daripada interaksi anda dengan Perkhidmatan:

● bagaimana anda mengakses Perkhidmatan dan peranti yang anda gunakan untuk mengakses Perkhidmatan. Ini termasuk mengumpul pengecam dalam talian yang unik seperti alamat IP dan data log masuk anda, jenis dan versi penyemak imbas, tetapan dan lokasi zon waktu, jenis dan versi pemalam penyemak imbas, sistem operasi dan platform serta teknologi lain pada peranti yang anda gunakan untuk mengakses Perkhidmatan;

● maklumat tentang cara anda menggunakan Perkhidmatan, termasuk tetapi tidak terhad kepada penggunaan dan main semula video anda, log masuk dan log keluar, ralat main semula dan maklumat penyemakan imbas; dan

● apa-apa komunikasi e-mel, termasuk lampiran, yang anda hantarkan kepada kami.

Maklumat yang anda kongsi dengan kami

Apabila anda menyerahkan maklumat peribadi kepada kami melalui medan kemasukan data di laman web kami, kami boleh mengumpul maklumat berikut daripada anda:

● nama anda;

● alamat e-mel anda;

● tahun kelahiran anda;

● jantina anda;

● apa-apa komunikasi e-mel, termasuk lampiran, yang anda hantarkan kepada kami;

● log masuk Facebook atau Google+ anda, di mana anda menggunakan log masuk Facebook atau Google+ untuk membuka akaun Asian Food Network; dan

● data profil termasuk nama pengguna dan kata laluan anda untuk mendaftar akaun, minat dan pilihan anda seperti pilihan pemasaran anda.

Pihak ketiga atau sumber yang tersedia secara umum

Kami boleh menerima maklumat peribadi tentang anda daripada pelbagai pihak ketiga seperti yang dinyatakan di bawah: 

● data teknikal daripada pihak berikut:

o penyedia analisis seperti Adobe Analytics dan Google Analytics;

o rangkaian pengiklanan seperti FreeWheel dan Google Ads; dan

o cari penyedia maklumat seperti Adobe Audience Manager.

Untuk maklumat lebih lanjut tentang cara setiap pihak ini mengumpul dan menggunakan data anda, sila lihat bahagian 'syarikat pengiklanan Pihak Ketiga' di bawah;

● data identiti dan hubungan daripada broker data, pengagregat dan sumber yang tersedia secara umum; 

● jika anda memilih untuk menghubungi pasukan perkhidmatan pelanggan kami dengan menghantar mesej di halaman Facebook kami, penyedia perkhidmatan yang menyokong kami dengan alat tersebut akan (bagi pihak kami) akan menerima nama pengguna Facebook, foto profil dan kandungan mesej anda; dan

● pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan tertentu kepada kami dalam Perkhidmatan, misalnya, memudahkan dan mengurus borang maklum balas pelanggan dan langganan surat berita.

4. Cara kami menyimpan dan menggunakan maklumat peribadi anda

Kami menyimpan dan menggunakan maklumat peribadi anda dalam bentuk elektronik dan fizikal untuk sebab-sebab berikut:

• ia diperlukan agar kami dapat memenuhi kontrak yang kami ada dengan anda;

• jika dibenarkan oleh undang-undang, penggunaan yang merupakan tambahan kepada Perkhidmatan dan/atau berada dalam kepentingan sah kami di mana undang-undang yang berkenaan membenarkan penggunaan data peribadi tanpa persetujuan; 

• ia diperlukan agar kami dapat mematuhi tanggungjawab undang-undang kami; atau

• ia dibenarkan kerana anda telah memberikan persetujuan anda kepada kami.

Di mana kami perlu mengumpul maklumat peribadi menurut undang-undang, atau berdasarkan terma-terma kontrak yang kami ada dengan anda dan anda gagal memberikan data tersebut ketika diminta, kami mungkin tidak dapat melaksanakan kontrak yang kami ada atau sedang berusaha untuk memasuki kontrak dengan anda (dalam kes ini, untuk menyediakan anda dengan Perkhidmatan). Dalam kes ini, kami mungkin perlu membatalkan Perkhidmatan tetapi kami akan maklumkan anda jika ini berlaku pada ketika itu.

Perlu bagi kami untuk memenuhi kontrak kami dengan anda

Kami mengumpul, menyimpan dan menggunakan maklumat peribadi anda termasuk nama, alamat e-mel, maklumat log masuk dan maklumat tentang cara anda menggunakan dan mengakses Perkhidmatan kerana ia diperlukan untuk menyediakan Perkhidmatan yang diminta oleh anda berdasarkan kontrak yang dibuat antara anda dan kami apabila anda bersetuju dengan kami Terma-terma Penggunaan. Ini termasuk:

• menjadikan Perkhidmatan tersedia untuk anda;

• menyediakan apa-apa Perkhidmatan yang anda minta;

• mentadbir Perkhidmatan; dan

• keperluan perkhidmatan dan pentadbiran akaun seperti di mana kami perlu menghubungi anda untuk sebab-sebab yang berkaitan dengan Perkhidmatan (sebagai contoh, di mana kami perlu menghantar peringatan kata laluan kepada anda, untuk memaklumkan anda tentang kemas kini Perkhidmatan atau pindaan kepada Terma Penggunaan, Dasar Kuki kami atau dasar privasi ini).

Penggunaan yang merupakan tambahan kepada Perkhidmatan dan untuk kepentingan sah kami 

Kadang kala, penggunaan maklumat peribadi anda oleh kami adalah untuk tujuan yang berkaitan dengan peruntukan Perkhidmatan. Keadaan yang berkaitan adalah:

• memastikan Perkhidmatan, produk dan sistem IT adalah selamat;

• memastikan proses, prosedur dan sistem kami adalah secekap yang mungkin; 

• menganalisis dan meningkatkan maklumat yang kami kumpul; 

• menganalisis penggunaan video, main semula dan tabiat tontonan umum anda untuk memahami penonton dan mengemas kini dan meningkatkan Perkhidmatan, termasuk tetapi tidak terhad kepada kandungan, ciri-ciri, penjadualan, teknologi dan produk kami;

• menentukan keberkesanan kempen promosi dan pengiklanan kami; 

• menggunakan alamat IP dan pengecam peranti untuk mengenal pasti lokasi pengguna dan menyekat mana-mana pengguna yang tidak dibenarkan; 

• berurusan dengan pertanyaan dan permintaan anda; 

• mencadangkan produk serupa kepada anda yang mungkin anda minati dan untuk memahami produk mana yang menarik untuk pelanggan kami; dan

• di mana anda telah memilih untuk keluar daripada pemasaran kami atau menolak untuk menerima e-mel daripada kami, maka kami perlu menyimpan rekod pilihan anda untuk memastikan bahawa kami tidak menghubungi anda jika anda telah meminta kami untuk tidak berbuat demikian.

Apabila anda telah memberikan persetujuan kepada kami

Di mana anda telah memberi kami persetujuan, pihak ketiga seperti ‘Persatuan Pemain Golf Profesional’ boleh menghubungi anda melalui e-mel dan/atau pesanan teks dengan produk dan Perkhidmatan yang mereka fikir mungkin menarik minat anda. 

Sekiranya kami bergantung pada persetujuan anda untuk kami menggunakan maklumat peribadi anda dengan cara tertentu, tetapi anda berubah fikiran kemudian, anda boleh menarik balik persetujuan anda dengan menghubungi Pejabat Privasi kami di DPO@discovery.com dan kami akan henti berbuat demikian.

Atas sebab-sebab undang-undang

Kami akan menggunakan maklumat peribadi anda untuk sebab-sebab undang-undang, seperti untuk mematuhi tanggungjawab undang-undang kami. Kewajipan ini merangkumi: 

• mematuhi tanggungjawab undang-undang kami di bawah mana-mana undang-undang yang terpakai;

• menggunakan maklumat peribadi anda jika ini diperlukan untuk apa-apa penyiasatan atau prosiding; dan

• berkongsi maklumat peribadi anda dengan badan pengawal selia atau agensi penguatkuasaan undang-undang jika kami diminta untuk berbuat demikian oleh mereka.

Data tanpa nama

Kami mengumpul maklumat tanpa nama tentang pengunjung ke laman web kami untuk tujuan mengumpul statistik atau tujuan pelaporan. Walau bagaimanapun, tidak ada seorang pun yang dapat dikenali daripada butiran tanpa nama yang kami kumpulkan untuk tujuan ini.

Syarikat pengiklanan pihak ketiga

Kami ingin memastikan bahawa pengiklanan dan pemasaran kami relevan dan menarik untuk anda serta pengguna kami yang lain. Untuk mencapainya, kami menggunakan syarikat pengiklanan dan teknologi pihak ketiga untuk memaparkan iklan dan/atau memberikan data terkumpul untuk membantu memaparkan iklan ketika anda mengunjungi atau menggunakan Perkhidmatan. Ini boleh termasuk syarikat teknologi pihak ketiga yang mengumpulkan data tentang anda untuk membina profil mengikut pilihan anda berdasarkan aktiviti anda semasa anda mengunjungi atau menggunakan Perkhidmatan. Kami juga boleh menggunakan syarikat-syarikat ini untuk mengumpul data daripada anda secara automatik ketika anda menggunakan Perkhidmatan untuk membantu kami mengenal pasti iklan yang dipaparkan kepada anda dan apa yang anda lakukan setelah melihat iklan tersebut. Selain itu, kami juga berkongsi data dengan penyedia alat analitik web, seperti Adobe yang kami gunakan untuk menganalisis penggunaan Perkhidmatan oleh anda.

Syarikat pengiklanan pihak ketiga ini mengumpul, menyimpan dan menggunakan data dengan menyatukan kuki dan perisian penjejakan lain di Perkhidmatan. Sila lihat Dasar Kuki kami untuk maklumat lanjut. Dalam beberapa kes, pihak ketiga ini juga akan mengguna data yang mereka kumpulkan untuk tujuan mereka sendiri, misalnya mereka boleh mengabung data anda dengan data lain yang mereka simpan dan menggunakannya untuk memaklumkan perkhidmatan yang berkaitan dengan pengiklanan yang disediakan kepada pelanggan lain dan bekerjasama dengan syarikat pengiklanan lain dan berkongsi maklumat peribadi anda dengan syarikat tersebut sebagai sebahagian daripada proses.

Sila lihat Dasar Kuki kami untuk maklumat lanjut tentang syarikat pengiklanan pihak ketiga yang mengumpul, menggunakan dan menyimpan data tentang anda, dan penggunaan kuki dan teknologi penjejakan lain di Perkhidmatan. Dasar Kuki kami memberikan maklumat tentang cara melaksanakan kawalan terhadap pengumpulan dan penggunaan data ini. Jika anda memilih untuk menyekat atau menghalang penjejakan untuk tujuan-tujuan ini, maka iklan yang anda lihat ketika anda mengunjungi atau menggunakan Perkhidmatan tidak akan lagi disesuaikan dengan pilihan anda.

Kami mungkin juga berkongsi data anda dengan media sosial atau platform lain yang serupa, supaya anda dan orang lain dapat melihat kandungan yang relevan di platform tersebut. Sebagai contoh, kami mungkin menggunakan perkhidmatan Facebook Custom Audiences dan berkongsi alamat e-mel anda dalam format yang terlindung di Facebook sehingga kami dapat: memasukkan anda ke dalam audiens khusus di mana kami akan menyampaikan kandungan iklan yang relevan di Facebook; atau mewujudkan audiens pengguna Facebook lain berdasarkan maklumat di profil Facebook anda. 

5. Bagaimana kami berkongsi maklumat peribadi anda dan dengan siapa kami berkongsi maklumat itu

Kami mendedahkan maklumat dalam keadaan berikut:

● Pembekal perkhidmatan pihak ketiga: Apabila kami berkongsi maklumat dengan syarikat perkhidmatan pihak ketiga untuk memudahkan atau memberikan perkhidmatan tertentu bagi pihak kami. Ini termasuk:

o Syarikat infrastruktur IT yang memudahkan penyediaan Perkhidmatan kepada kami seperti penyedia platform kami yang mengumpul dan menyimpan maklumat peribadi anda;

o Penyedia perkhidmatan sokongan IT; 

o penyedia perkhidmatan sokongan pelanggan, seperti Zendesk; dan

o penyedia perkhidmatan pihak ketiga yang lain, untuk tujuan menyediakan atau menjejaki penggunaan Perkhidmatan oleh pelanggan kami.

Syarikat-syarikat ini dibenarkan untuk menggunakan maklumat peribadi anda hanya jika diperlukan untuk menyediakan Perkhidmatan ini kepada kami.

● Syarikat-syarikat kumpulan: Kami boleh memberikan maklumat peribadi anda kepada anak syarikat kami atau syarikat sekutu untuk tujuan memproses maklumat peribadi bagi pihak kami untuk menyediakan Perkhidmatan kepada anda. Pihak-pihak ini diminta untuk memproses maklumat tersebut berdasarkan arahan kami dan menurut dasar privasi ini. Mereka tidak mempunyai hak bebas untuk berkongsi maklumat ini.

● Mematuhi undang-undang dan prosiding undang-undang: Apabila kami memberi maklum balas kepada perintah mahkamah, atau proses perundangan atau untuk mewujudkan atau menggunakan hak undang-undang kami atau membela diri daripada tuntutan undang-undang. Apabila kami yakin pada budi bicara mutlak kami, adalah perlu untuk berkongsi maklumat untuk menyiasat, mencegah atau mengambil tindakan terhadap kegiatan haram, penipuan yang disyaki situasi yang melibatkan potensi ancaman terhadap keselamatan fizikal seseorang, pelanggaran Terma-terma Penggunaan, kami atau sebaliknya yang dikehendaki oleh undang-undang.

● Di mana undang-undang yang terpakai membenarkan pendedahan data peribadi: Kami boleh dibenarkan oleh undang-undang terpakai untuk mendedahkan data peribadi walaupun kami tidak mendapat persetujuan anda, dalam situasi seperti jika pendedahan itu diperlukan untuk tujuan yang jelas demi kepentingan anda atau apabila nyawa, kesihatan atau keselamatan individu lain terancam;

● Penggabungan atau pengambilalihan: Apabila kami perlu memindahkan maklumat tentang anda sekiranya kami diambil alih atau digabungkan dengan syarikat lain. Jika kami terlibat dalam penggabungan, pengambilalihan, atau penjualan semua atau sebahagian aset kami, anda akan diberitahu selepas itu melalui e-mel dan/atau notis yang jelas di Perkhidmatan tentang apa-apa perubahan dalam pemilikan atau penggunaan maklumat peribadi anda, serta apa-apa pilihan yang mungkin anda ada berkenaan maklumat peribadi anda.

6. Pemindahan antarabangsa

Kami boleh memindahkan maklumat peribadi yang kami kumpul daripada anda kepada pemproses data pihak ketiga di negara yang terletak di luar negara kediaman anda (termasuk ke Amerika Syarikat) atau kepada ahli kumpulan syarikat kami yang berkaitan dengan tujuan di atas. Sila ambil perhatian bahawa negara-negara ini mungkin tidak menyediakan tahap perlindungan data yang sama dengan negara kediaman anda, walaupun pengumpulan, pengekalan, penyimpanan, penggunaan dan keselamatan maklumat peribadi anda akan terus ditadbir urus oleh dasar privasi ini.

Jika anda berada di Singapura, kami boleh memindahkan maklumat peribadi anda ke luar Singapura untuk mana-mana tujuan yang dinyatakan dalam dasar privasi ini. Kami akan memastikan bahawa setiap maklumat peribadi yang dipindahkan ke luar Singapura dilindungi pada standard yang setanding dengan perlindungan di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi Singapura 2012 (Akta No. 26 tahun 2012).

Jika anda berada di Filipina, kami mungkin memindahkan maklumat peribadi anda ke luar Filipina untuk mana-mana tujuan yang dinyatakan dalam dasar privasi ini. Kami akan memastikan bahawa apa-apa maklumat peribadi yang dipindahkan ke luar Filipina dilindungi pada standard yang setanding dengan perlindungan di bawah Akta Privasi Data Filipina tahun 2012 (Akta Republik No. 10173).

7. Kuki dan teknologi yang serupa

Teknologi seperti kuki, suar, tag dan skrip digunakan oleh kami dan rakan kongsi, sekutu, atau analitik atau penyedia perkhidmatan kami. Teknologi ini digunakan dalam menganalisis arah aliran, mentadbir Perkhidmatan, menjejak pergerakan pengguna di sekitar Perkhidmatan dan untuk mengumpul maklumat demografi tentang pangkalan pengguna kami secara keseluruhan. Kami menerima laporan berdasarkan penggunaan teknologi ini oleh syarikat-syarikat ini secara individu dan juga berdasarkan secara gabungan.

Kami menggunakan kuki, misalnya, untuk mengingat tetapan pengguna (misalnya pilihan bahasa) dan untuk pengesahan. Pengguna dapat mengawal penggunaan kuki di peringkat penyemak imbas individu. Jika anda menolak kuki, anda masih boleh menggunakan Perkhidmatan, tetapi keupayaan anda untuk menggunakan beberapa ciri atau bidang Perkhidmatan mungkin terhad.

Sila baca lebih lanjut tentang bagaimana kami menggunakan kuki dan maklumat apa yang dikumpulkan menggunakan kuki di Dasar Kuki kami.

8. Keselamatan

Walaupun kami mengambil langkah-langkah teknikal dan organisasi yang sewajarnya untuk melindungi maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami, penghantaran melalui Internet tidak dapat dijamin selamat. Oleh itu, harap maklum bahawa kami tidak dapat menjamin keselamatan maklumat peribadi yang anda pindahkan kepada kami melalui Internet.

Kami komited untuk melindungi maklumat peribadi anda dengan menggunakan langkah-langkah teknikal dan operasi yang sewajarnya seperti kawalan akses yang menyekat dan menguruskan cara-cara di mana maklumat peribadi anda disimpan dan dikendalikan.

9. Pengekalan data

Kami akan menyimpan maklumat (termasuk maklumat peribadi) selagi kami perlu menggunakannya atas sebab-sebab yang dinyatakan dalam dasar privasi ini kecuali di mana kami perlu menyimpan maklumat peribadi untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami, menyelesaikan pertikaian, atau menguatkuasakan kontrak kami atau seperti yang dikehendaki di bawah undang-undang yang terpakai.

10. Hak anda

Anda boleh menghubungi kami jika: (a) anda ada pertanyaan atau komen tentang Dasar Privasi kami; (b) ingin mengakses dan membuat pembetulan terhadap maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami; (c) ingin pilih keluar daripada menerima komunikasi pemasaran pada masa hadapan, termasuk e-mel, daripada kami (kami mungkin akan terus menghantar kepada anda pesanan transaksi seperti menjawab pertanyaan anda); atau (d) keinginan untuk menarik balik persetujuan anda bagi perkongsian maklumat peribadi anda di masa hadapan dengan pihak ketiga untuk tujuan pemasaran langsung mereka. 

Kami akan mempertimbangkan semua permintaan tersebut dan memberikan maklum balas kami dalam jangka masa yang munasabah (dan dalam apa jua keadaan dalam jangka masa yang dikehendaki oleh undang-undang yang terpakai). Tertakluk pada undang-undang yang terpakai, silat maklum, bahawa maklumat peribadi tertentu mungkin dikecualikan daripada permintaan tersebut dalam keadaan tertentu.

Jika pengecualian berlaku, kami akan maklumatkan anda tentang hal ini semasa membalas permintaan anda. Kami mungkin meminta anda untuk memberi kami maklumat yang diperlukan bagi mengesahkan identiti anda sebelum membalas permintaan anda.

11. Pemasaran

Kami akan mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi anda untuk menjalankan pemasaran melalui e-mel. 

Kami akan menghantar komunikasi pemasaran tertentu kepada anda (termasuk komunikasi pemasaran elektronik) jika ia dilaksanakan demi kepentingan sah kami untuk tujuan pemasaran dan pembangunan perniagaan. Di Singapura dan Hong Kong, kami hanya akan menghantar komunikasi pemasaran elektronik kepada anda jika kami mendapat persetujuan anda untuk berbuat demikian.

Namun, kami akan selalu mendapat persetujuan anda untuk komunikasi pemasaran langsung di mana kami dikehendaki oleh undang-undang untuk berbuat demikian dan jika kami berhasrat untuk mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga untuk usaha pemasaran sedemikian.

Jika anda ingin berhenti menerima komunikasi pemasaran, anda boleh klik henti langganan di mana-mana e-mel pemasaran daripada kami, mengubah pilihan anda dalam tetapan akaun anda atau menghubungi kami melalui e-mel di DPO@discovery.com.

12. Laman web pihak ketiga

Perkhidmatan mengandungi pautan dan halaman ke laman web lain yang dikendalikan oleh pihak ketiga. Harap maklum bahawa dasar privasi ini hanya diguna pakai untuk maklumat peribadi yang kami kumpulkan melalui Perkhidmatan dan kami tidak bertanggungjawab untuk maklumat peribadi yang mungkin dikumpulkan, disimpan dan digunakan oleh pihak ketiga melalui laman web mereka. Anda harus selalu membaca dasar privasi setiap laman web yang anda kunjungi dengan teliti.

13. Pindaan pada dasar privasi ini

Dasar privasi ini terakhir dikemas kini pada 29 November 2019.

Apa-apa pindaan, penukaran, perubahan atau pengubahsuaian terhadap dasar privasi ini akan disiarkan dari semasa ke semasa di laman web kami. Tertakluk pada hak anda di bawah undang-undang yang terpakai, anda bersetuju atau dianggap bersetuju untuk terikat dengan mana-mana dasar privasi yang dipinda, ditukar, diubah atau diubah suai dengan terus mengakses Perkhidmatan. Walau bagaimanapun, kami menggalakkan pengguna untuk bertanggungjawab terhadap privasi mereka dan menyemak dasar ini dari semasa ke semasa. Di mana kami membuat pindaan ketara pada dasar privasi ini dan kami mempunyai alamat e-mel anda, kami akan mengirimkan pemberitahuan tentang pindaan tersebut kepada anda.

14. Aduan, pertanyaan dan cadangan

Pejabat Privasi dan Pegawai Ketidakpuashatian kami dapat membantu dengan semua pertanyaan tentang pemprosesan maklumat peribadi anda. Pejabat Privasi dan Pegawai Ketidakpuashatian kami boleh dihubungi melalui e-mel DPO@discovery.com atau dengan menulis kepada:

Pejabat Privasi Discovery

c / o Discovery Networks Asia-Pacific Pte. Ltd.

21 Media Circle #08-01 Infinite Studios

S(138562)

Singapura

 

 

Dengan mengklik "Terima", anda bersetuju dengan penggunaan kuki dan teknologi serupa.

Baca Polisi Kuki